0

Zdaje się, że ten koszyk jest pusty. Chyba już pora, by zacząć go wypełniać. Jeśli podczas ostatniej wizyty udało Ci się włożyć jakieś produkty do koszyka, spróbuj zalogować się do swojego konta.

X

 

Regulamin sklepu

1. Regulamin

Sprzedającym jest firma Shooos s.r.o., Nábr. L. Svobodu 44, 81102 Bratysława, Słowacja, zapisana w Rejestru Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Oddział : Sro , Wkładka nr : 4409/B, REGON: 31342965, NIP: SK2020801101, e-mail: [email protected] (dalej tylko sprzedający).

Kupującym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje sprzedającego w celach zakupu towaru, który sprzedający oferuje. Kupującym jest także każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje sprzedającego w celu zapewnienia towaru, który nie znajduje się w jego ofercie, w celu zakupu tego towaru.

2. Zamawianie towaru

Kupujący może zamówić towar za pośrednictwem koszyka na stronie internetowej sprzedającego. W momencie wysłania zamówienia kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i zapłacenia za towar uzgodnioną cenę. Wysłane zamówienie zostanie potwierdzone sprzedającym przez e-mail. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące !

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć odpowiedni rodzaj towaru w uzgodnionej cenie według zamówienia.

Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku, kiedy nie jest możliwe zapewnić zamówiony towar. W takim przypadku zostanie kupującemu zwrócony koszt w 100% lub zaoferowano mu inny towar lub inne rozwiązanie, kiedy kupujący się na to zgodzi. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, kiedy nie może się skontaktować z kupującym (niepoprawny kontakt telefonu lub dane kontaktowe, kupujący jest niedostępny...)

3. Ceny

Sprzedający jest płatnikiem VAT.

Do podstawowej ceny zamówienia jest naliczany koszt dostawy towaru. Cena zależy od całkowitej kwoty towaru. Aktualna cena jest widoczna w zamówieniu. Koszty pakowania są już zaliczone w kosztach dostawy.

4. Płatność za towar

Kupujący może zapłacić za towar – za pobraniem, lub na konto sprzedającego albo kartą płatniczą :

a) za pobraniem

b)  GO Pay

c)  Pay Pal

Płatność jest możliwa w PLN lub EUR.

Dowód zakupu (fakturę) wysyła sprzedający razem z towarem.

5. Dostawa towaru

Termin dostawy towaru w ofercie sprzedającego jest w większości przypadków 3-4 dni robocze od potwierdzenia zamówienia lub może się on wydłużyć po uzgodnieniu z kupującym. O terminie dostawy zostanie kupujący poinformowany przez sprzedającego przy potwierdzeniu zamówienia przez e-mail. Jeśli kupującemu nie odpowiada termin dostawy, ma  on możliwość anulować zamówienie na podstawie punktu nr.2 Regulaminu.

Towar zostanie wysłany w momencie potwierdzenia zamówienia i po spełnieniu wszystkich warunków do jego wysyłki.

Sprzedający zapewnia dostawę towaru przez firmę kurierską. Miejsce odbioru je stanowione na podstawie zamówienia kupującego. Za spełnienie dostawy traktowane jest dostarczenie towaru na określone miejsce. Towar jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze towaru skontrolować czy przesyłka nie jest uszkodzona. Razem z towarem dostarczy sprzedający kupującemu też fakturę (dowód zakupu).

Za towar jest odpowiedzialny sprzedający dopiero po jego otrzymaniu prze kupującego. Towar uważano za otrzymany w momencie, kiedy formą pisemną potwierdzi kupujący jego otrzymanie. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za spóźnienie dostawy spowodowanej przez dostawcę. Za uszkodzenie przesyłki ponosi odpowiedzialność dostawca. Kiedy nastąpi taka sytuacja, sprzedający dostarczy nowy towar kupującemu dopiero po zapłaceniu wszelkich kosztów przez dostawcę. Towar możemy Państwu dostarczyć w kilku paczkach, przy czym koszt dostawy będzie naliczony jako za jedną paczkę.

6.Odstąpienie od zamówienia w trakcie jego załatwiania

Zgodnie z prawem, kupujący ma prawo odstąpić bez podania przyczyny od załatwionego już zamówienia (według prawa „od umowy kupna“, kiedy już kupujący otrzymał towar) do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

Towar do zwrotu musi być:

a) nieuszkodzony,

b) kompletny (łącznie z oryginalnym opakowaniem, metkami lub dokumentacją),

c) łącznie z dowodem zakupu

Jeżeli kupujący postanowi zwrócić towar, jest on zobowiązany :

a, kontaktować sprzedającego z wnioskiem o odstąpienie od załatwionego zamówienia, podać numer zamówienia, datę zakupu i numer konta bankowego dla zwrotu pieniędzy,

b, wysłać towar z powrotem na adres sprzedającego – zaleca się wysłać towar jako paczkę poleconą i użyć odpowiednie pakowanie żeby nie doszło w trakcie jego transportu do popisania, sklejenia lub innego uszkodzenia opakowania oraz samego towaru (sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę towaru podczas transportu)

c, zapłacić koszty związane ze zwrotem towaru (koszt przesyłki, ubezpieczenie,….)

Po otrzymaniu zwróconego towaru jest sprzedający zobowiązany odebrać towar z powrotem i zwrócić kupującemu w ciągu najpóźniej 15 dni od dnia odstąpienia od załatwionego zamówienia całą kwotę za towar, oprócz opłaty za dostawę. W przypadku niespełnienia niektórego z warunków według punktów tego Regulaminu, nie będzie sprzedający akceptował odstąpienie od załatwionego zamówienia a towar będzie zwrócony na koszty kupującego z powrotem.

7. Gwarancja i reklamacje

Załatwianie reklamacji kieruje się Warunkami gwarancji, Kodeksem handlowym i odpowiednimi przepisami Kodeksu handlowego oraz szczegółowymi zasadami. Okres gwarancji na wszelki towar oferowany w sklepie internetowym sprzedającego jest 24 miesięcy. Do złożenia reklamacji zawsze wystarcza dowód zakupu (faktura).

Gwarancja nie dotyczy powszechnego zużycia rzeczy (lub jej części) spowodowanego używaniem.

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć towar do reklamacji czysty, mechanicznie nieuszkodzony razem z kopią faktury. Kupujący jest zobowiązany razem z towarem wysłać też formularz do reklamacji. Jak najwcześniej nas poinformować przez e-mail lub telefon o wadach towaru. Wysłać towar z powrotem na  adres sprzedającego.

Właściciel sklepu informuje użytkowników (klientów), iż mogą zastosować jakiekolwiek prawa wobec  właściciela również w ramach alternatywnego online rozstrzygania sporu. Online rozstrzyganie sporu zapewnia Europejska komisja oraz słowacki punkt kontaktowy rozstrzygania sporów online (RSO). Również prawa właściciela wobec użytkowników mogą być zastosowane za pośrednictwem platformy  europejskiej. Skarga może być złożona za pośrednictwem platformy europejskiej rozstrzygania sporów online (RSO) na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Skorzystanie z alternatywnego rozstrzygania sporów oszczędza czas i pieniądze ponieważ skarga będzie załatwiona w ciągu 90 dni oraz bez znacznych kosztów finansowych. W razie jakichkolwiek problemów może użytkownik skontaktować cię z właścicielem przez e-mail.

8. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podane użytkownikiem w ramach zamówienia towaru lub rejestracji użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego www.shooos.pl są przechowywane oraz przetwarzane  zgodnie z prawem nr.122/2013 Z.z o ochronie danych osobowych (dalej tylko „ZOOÚ”).  

Wysłaniem zamówienia, zgodnie z prawem nr 122/2013 Z.z, kupujący zgadza się z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedającego w celach zawarcia umowy kupna, załatwienia zamówienia oraz dotyczącej komunikacji z kupującym, ale także po załatwieniu zamówienia w celach prowadzenia ewidencji (np. przy załatwianiu reklamacji, zaksięgowaniu itd.) i to do czasu anulowania zgody w formie pisemnej. Z danych osobowych wykorzystywane są : imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawki oraz inne prawa odnośnie danych osobowych. Sprzedający nie udziela, nie publikuje oraz nie udziela dostępu do danych osobowych innym osobom, za wyjątkiem firmy, która zapewnia dostawę towaru, której są dane osobowe przekazywane tylko w celu dostawy towaru.

Zgodnie z prawem nr 122/2013 Z.z w sprawie przetwarzania danych osobowych ma kupujący następujące prawa :

Kupujący ma prawo na podstawie pisemnego wniosku wymagać od sprzedającego :

a, potwierdzenie, czy są lub nie są jego dane osobowe przetwarzane,

b,w ogólnie zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informacyjnym zgodnie z § 15 ods. 1 lit. a) aż e) drugi aż szósty punkt, przy wydaniu decyzji według sekcji 5 jest dotknięta osoba uprawniona zapoznać się z postępowaniem przetwarzania i oceny operacji,

c, w ogólnie zrozumiałej formie dokładne informacje o źródle, z którego pozyskał jego dane osobowe do przetwarzania,

d, w ogólnie zrozumialej formie listę jego danych osobowych przeznaczonych do przetwarzania,

e, korektę lub likwidację swoich niepoprawnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych, które są przeznaczone do przetwarzania,

f, likwidację jego danych osobowych, których cel przetwarzania skończył się, jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty zawierające dane osobowe, może poprosić o ich zwrot

g, likwidację jego danych osobowych przeznaczonych do przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia prawa,

h) blokowanie jego danych osobowych z powodu cofnięcia zgody przed upływem daty ważności, jeżeli prowadzący sklep przetwarza dane osobowe na podstawie zgody dotkniętej osoby,

Kupujący ma prawo u sprzedającego nie wyrazić zgodę w formie pisemnej ze względu na :

a, przetwarzanie jego danych osobowych, które prawdopodobnie są lub będą przetwarzane w celach marketingowych bez jego zgody, i wymagać ich likwidację,

b, wykorzystanie danych osobowych podanych w  § 10 art. 3 lit.. d) w celach marketingowych przez usługi pocztowe, lub,

c, udzielanie danych osobowych podanych w  § 10 art. 3 lit.. d) w celach marketingowych

9. Informacje ostateczne

Nadzór nad świadczeniem Słowacka Inspekcja Handlowa, PO Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratysława.

Ten Regulamin oraz wszystkie umowy kupna zawarte na ich podstawie są regulowane przepisami obowiązującymi w Republice Słowackiej.

© SHOOOS