0

Zdaje się, że ten koszyk jest pusty. Chyba już pora, by zacząć go wypełniać. Jeśli podczas ostatniej wizyty udało Ci się włożyć jakieś produkty do koszyka, spróbuj zalogować się do swojego konta.

X

 

Formularz do reklamacji

Żeby złożyć reklamacje, pobierz: Formularz do reklamacji (PDF) i postępuj według instrukcji.

Adresa: Expandeco - SHOOOS, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400 , PL.

Regulamin reklamacji

1. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w momencie pojawienia się wady. Wydłużenie przy jednocześnym używaniu towaru może spowodować pogłębienie wady i uszkodzenie, które może być  powodem odrzucenia reklamacji.

2. Okres gwarancji na towar jest 24 miesięcy i zaczyna się on dniem otrzymania towaru.

3. Okres gwarancji nie można zamieniać z okresem żywotności towaru tzn. z okresem, podczas którego przy poprawnym używaniu oraz pielęgnacji może towar ze względu na swoje właściwości, cel, do którego jest przeznaczony i różnicę w intensywności jego używania wytrzymać.

4. W przypadku, iż kupujący po otrzymaniu towaru stwierdzi, że towar nie jest zgodny z opisem zamówionego towaru lub towar wykazuje wady, jest on zobowiązany natychmiast poinformować sprzedającego prze e-mail lub telefonicznie, i to najpóźniej do 5 dni od otrzymania towaru.

5. Jeżeli pojawi się wada na zakupionym towarze, kupujący ma prawo do złożenia
reklamacji.

6. Wadą towaru jest zmiana właściwości towaru, która jest spowodowana użyciem nieodpowiedniego lub słabej jakości materiału, niedotrzymaniem technologii produkcji lub nieodpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne.

7. Jako wada nie może być traktowana zmiana (właściwości) towaru, która powstała w ciągu okresu gwarancji z powodu jego zużycia, nieodpowiedniego używania, niewystarczającej lub nieodpowiedniej pielęgnacji, z powodu naturalnych zmian materiałów, z których jest towar wykonany, w konsekwencji jakiegokolwiek uszkodzenia użytkownikiem lub trzecią osobą

8. Reklamacja jest traktowana za poprawnie złożoną kiedy towar jest kompletnie zapakowany a reklamacji nie zabraniają ogólne warunki higieny. Towar powinien być czysty oraz pozbawiony wszelkiego brudu. Firma Shooos s.r.o. p kiedy on nie spełnia powyżej określone ogólne zasady higieny prowadząca e-sklep www.shooos.pl ma prawo do odrzucenia reklamacji towaru (Ogłoszenie 91/1984 Zb.o chorobach zakaźnych)

9. Reklamacja oraz usunięcie wady będzie załatwione bez opóźnienia, najpóźniej do 30 dni od złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach może się odpowiedzialny pracownik domówić na dłuższym czasu.

10. Kupujący składa reklamację wysłaniem towaru razem z wypełnionym formularzem do reklamacji oraz kopią dowodu o zakupie towaru (faktura) na adres : Expandeco - SHOOOS, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400 , PL.

© SHOOOS